Training

CSS เบื้องต้น

25 Dec 2011

บทความ "CSS เบื้องต้น" นี้เป็นบทความที่กล่าวถึงความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยี CSS โดยเริ่มตั้งแต่ CSS คืออะไร จะเขียน CSS ไว้ที่ไหน วิธีการใช้ Selector มีกี่รูปแบบ เมื่ออ่านจบบทความแล้ว คุณจะเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโค้ด CSS และพร้อมที่จะเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในหัวเรื่องถัดๆไป

CSS คืออะไร

Cascading Style Sheets (CSS) คือภาษาที่ใช้กำหนดรูปแบบการแสดงผล HTML CSS ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับ HTML กล่าวคือ HTML ใช้สำหรับกำหนดโครงสร้างข้อมูล และ CSS ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผล ตัวอย่างเช่น

HTML:
 <h1>Welcome to my web site</h1>
CSS:
 h1 {
  color: #0000FF; /* Blue */
 }

ในตัวอย่างข้างต้นเราใช้แท็ก <h1> เพื่อกำหนดหัวข้อเท่านั้น และแยกส่วนรูปแบบการแสดงผลให้เป็นหน้าที่ของ CSS และกำหนดให้แสดงผลสีฟ้า ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า CSS คือภาษาที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบหรือสไตล์ (Style) สำหรับ HTML

การแยกการแสดงผลออกจากข้อมูลช่วยให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในอนาคต เช่น ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีให้กับหัวข้อในแท็ก <h1> ในทุกๆเว็บเพจ เราเพียงเปลี่ยนที่ไฟล์ CSS เท่านั้น (ไฟล์ CSS สามารถใช้ได้กับทุกๆเว็บเพจที่ต้องการ) ปัจจุบัน CSS เป็นที่นิยมอย่างมากในการจัดรูปแบบให้กับเว็บเพจ ซึ่งก่อนการมาของ CSS นั้นเราใช้ตารางในการจัดเลย์เอาท์ และใช้พร็อพเพอร์ตี้ของ HTML ในการจัดรูปแบบ ซึ่งยุ่งยากมากหากเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบของทุกเว็บเพจในเว็บไซต์ สำหรับสเปคและข้อมูลอย่างละเอียดของ CSS สามารถดูได้ที่ http://www.w3.org/Style/CSS ซึ่งกำกับและดูแลโดย World Wide Web Consortium (W3C)

เวอร์ชันของ CSS

เวอร์ชันของ CSS มีดังต่อไปนี้

CSS 1

CSS 1 หรือ CSS Level 1 คือเวอร์ชันแรกที่ออกสู่สาธารณะและเป็น W3C Recommendation ซึ่งออกในเดือนธันวาคมปีค.ศ. 1996 CSS 1 นั้นมีฟีเจอร์เพียงไม่มาก

CSS 2

CSS 2 ออกในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 1998 โดยเพิ่มเติมฟีเจอร์ให้กับ CSS 1 อย่างไรก็ตาม CSS 2 ไม่ประสบความสำเร็จมากนักในแง่ของการยอมรับและการรองรับจากเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ ทำให้ CSS 2.1 ต้องออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในเวอร์ชัน 2 CSS 2.1 ได้เป็น Recommendation ในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2007

CSS 3

CSS 3 ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา และการกำหนดสเปคใน CSS 3 นั้น จะถูกแบ่งออกเป็นส่วน (Module) ต่างๆ ซึ่งบางส่วนก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว บางส่วนก็กำลังพัฒนาอยู่ แต่บางเว็บเบราว์เซอร์ก็เริ่มรองรับสเปคในบางส่วนบ้างแล้ว

เราเขียนโค้ด CSS ที่ใดได้บ้าง?

หลังจากรู้ความเป็นมาและอะไรคือ CSS แล้ว เรามาดูว่าจะเขียนโค้ด CSS ไว้ที่ใดได้บ้าง ก่อนอื่นเรามาเตรียมตัวอย่างโค้ด HTML กันก่อนดังนี้

 <html>
  <head>
   <title>CSS Basic</title>
  </head>
  <body>
   <h1>Where to Put CSS?</h1>
   <p>
    There are 3 main places to put CSS:
    <ul>
     <li>Inline</li>
     <li>Embedded</li>
     <li>External</li>
    </ul>
   </p>
  </body>
 </html>

เราสามารถเขียนโค้ด CSS ได้ 3 ที่หรือ 3 แบบหลักๆดังนี้

 • Inline
 • Embedded
 • External

รายละเอียดของแต่ละรูปแบบจะอธิบายในหัวข้อถัดไป

การเขียนโค้ด CSS แบบ Inline

แบบ Inline คือการเขียนโค้ด CSS ลงไปในแท็ก HTML ที่ต้องการให้เกิดการแสดงผลเลย และจะมีผลต่อแท็กนั้นๆเท่านั้น โดยมี Syntax ดังนี้

 <tag style="property:value; property:value; . . .">

แอททริบิวท์ style ใช้ในการกำหนดค่าสไตล์พร็อพเพอร์ตี้ต่างๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปของ "property:value" หากมีมากกว่าหนึ่งชุดให้ใช้เครื่องหมาย Semicolon ";" คั่น ตัวอย่างเช่น

 <h1 style="color:#0000FF">Where to Put CSS?</h1>?

ในตัวอย่างข้างต้นเรากำหนดสไตล์ให้กับแท็ก <h1> โดยให้ข้อความเป็นสีฟ้าด้วยสไตล์พร็อพเพอร์ตี้ color

การเขียนแบบ Inline ไม่เป็นที่นิยมนัก เนื่องจากต้องเขียนโค้ด CSS ลงไปในแท็กHTML ดังนั้นจึงไม่สามารถนำสไตล์ไปประยุกต์ใช้กับแท็กอื่นๆได้ ลองนึกดูว่าถ้าต้องระบุค่าสีให้กับทุกๆแท็ก <h1> ในทุกๆเว็บเพจ คงจะลำบากน่าดูหากว่าต้องการเปลี่ยนสีในภายหลัง

การเขียนโค้ด CSS แบบ Embedded

แบบที่ 2 แบบ Embedded เป็นการเขียนโค้ด CSS ลงไปในไฟล์ HTML เช่นกัน แต่จะรวมโค้ด CSS ทั้งหมดไว้ภายใต้แท็ก <head> โดยมี Syntax ดังนี้

 <head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
   selector {
    property:value;
    property:value;
    . . .
   }
  </style>
 </head>

การกำหนดสไตล์จะถูกกำหนดไว้ภายในแท็ก <style> ซึ่งอยู่ภายในแท็ก <head> อีกที การกำหนดสไตล์จะเริ่มต้นด้วยการระบุแท็กที่ต้องการ (Selector) จากนั้นจึงเป็นสไตล์พร็อพเพอร์ตี้ "property:value" ต่างๆภายในเครื่องหมายปีกกา แต่ละชุดจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมาย Semicolon ";" ตัวอย่างเช่น

 <head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
   h1 {
    color: #0000FF;
    font-style: italic;
   }
   li {
    list-style-type: upper-roman;
   }
  </style>
 </head>

ในตัวอย่างข้างต้นเรากำหนดสีให้กับแท็ก <h1> เป็นสีฟ้า และใช้ตัวอักษรแบบตัวเอียง นอกจากนี้ยังกำหนดให้แต่ละหัวข้อของลิสต์ (<li>) แสดงเป็นเลขโรมันเรียงตามลำดับ เช่น i, ii, iii, iv เป็นต้น ตัวอย่างข้างต้นมีข้อสังเกตุว่า คุณสมบัติต่างๆที่กำหนดจะมีผลต่อแท็ก <h1> และ <li> ทุกๆแท็กที่ปรากฏในไฟล์ HTML ถ้ามี (ส่วนในกรณีที่ต้องการเลือกเพียงแค่บางแท็ก ไม่เอาทั้งหมด เช่น แท็ก <p> เฉพาะที่ย่อหน้าแรก ก็ทำได้นะครับ ซึ่งจะกล่าวถึงในลำดับถัดๆไป )

การเขียนแบบ Embedded ก็ไม่เป็นที่นิยมอีกนะครับ เพราะก็ต้องเขียนรวมอยู่ในไฟล์ HTML เช่นเดียวกับแบบ Inline หากจะนำไปใช้กับไฟล์ HTML อื่นๆ ก็ต้องก็อปปี้โค้ดเอา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจึงค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องตามไล่แก้ในทุกๆไฟล์

การเขียนโค้ด CSS แบบ External

แบบสุดท้ายแบบ External เป็นการเขียนแบบแยกโค้ด CSS ออกมายังไฟล์แยกต่างหาก ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า External โดยมี Syntax ดังนี้

HTML:
 <head>
  <title></title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" 
     href="fileName.css" />
 </head>
CSS:
 selector {
  property:value;
  property:value;
  . . .
 }

รูปแบบนี้จะแยกโค้ด CSS ไปไว้ที่ไฟล์แยก โดยมีนามสกุลเป็น ".css" ส่วนโครงสร้างการเขียนโค้ดจะเหมือนกับแบบ Embedded คือเริ่มต้นด้วยการระบุแท็ก (Selector) แล้วตามด้วยสไตล์พร็อพเพอร์ตี้ "property:value" ต่างๆภายในเครื่องหมายปีกกา และโปรดสังเกตุว่าในไฟล์แยกไม่ต้องมีแท็ก <style> นะครับ ให้มีแต่โค้ด CSS เท่านั้น จากนั้นในไฟล์ HTML ก็ให้ลิงค์มายังไฟล์ CSS ด้วยแท็ก <link> ตัวอย่างเช่น

HTML:
 <head>
  <title></title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" 
     href="External.css" />
 </head>
CSS (External.css):
 h1 {
  color: #0000FF;
  font-style: italic;
 }
 li {
  list-style-type: upper-roman;
 }

ในตัวอย่างข้างต้นไฟล์ HTML และ CSS จะต้องอยู่ในไดเรกทอรี่เดียวกัน (ไฟล์ CSS จะใช้ชื่ออะไรก็ได้) และถ้าไฟล์ HTML ใดอยากใช้สไตล์ที่กำหนดในไฟล์ External.css ก็สามารถลิงค์มาได้ โดยแค่เพิ่มแท็ก <link> เข้าไป ไม่เพียงเท่านี้ไฟล์ HTML ยังสามารถลิงค์ไปยังไฟล์ CSS ได้มากกว่าหนึ่งไฟล์ด้วย ทำให้เราสามารถแยกเป็นไฟล์ CSS ตามแต่ละจุดประสงค์ได้ เช่น Menu.css สำหรับจัดการกับเมนู, Layout.css จัดการกับเลย์เอาท์ เป็นต้น เว็บไซต์ใหญ่ๆก็ใช้รูปแบบนี้ในการสร้างธีม (Theme) นะครับ แล้วก็ประยุกต์ใช้มันกับทุกหน้าในเว็บไซต์นั้น

การเขียนแบบ External เป็นรูปแบบที่นิยมที่สุดเพราะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ถ้าทุกหน้ามีสไตล์ที่ตรงกัน ก็ให้ลิงค์ไปที่ไฟล์ CSS เดียวกัน ดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ใหม่ ก็เปลี่ยนมันที่เดียวเลยสะดวกดี


Books By Me

JavaScript Programming Guide book cover

JavaScript Programming Guide
Thai language
Kontentblue Publishing

About This Site

I use this site to share my knowledge in form of articles. I also use it as an experimental space, trying and testing things. If you have any problems viewing this site, please tell me.

→ More about me

→ Contact me

→ Me on facebook

Creative Commons Attribution License

creative commons logo

This license lets you distribute, remix, tweak my articles, even commercially, as long as you credit me for the original creation.

ด้วยสัญญาอนุญาตินี้ คุณสามารถเผยแพร่ ดัดแปลง แก้ไขและนำบทความของผมไปใช้ แม้ในเชิงธุรกิจ ตราบใดที่คุณได้อ้างอิงกลับมาและให้เครดิตกับผม